Aktuality  |  O škole  |  Kontakt  |  Student  |  Uchazeč  |  Maturant  |  Pracovní pozice  |  Dokumenty  |  iŠkola  |

Škola DANAÉ

Škola pro všechny dospělé uchazeče o studium s maturitou v kvalitní škole

vloženo: 05.04.2015
 

Škola DANAÉ byla založena před 24 lety a vyznačuje se poskytováním vzdělání dospělým uchazečům o studium s maturitou

- v co možná nejkratší době, (dvouleté a čtyřleté studium)

- za vstřícných podmínek poskytovaných vedením školy i kvalitními učiteli, (rodinná atmosféra, pochopení problémů dospělých v souvislosti se studiem při zaměstnání, ochota pomáhat)

- za nejnižší cenu v Praze - výše ročního školného činí pouze 16.000 Kč.

Škola DANAÉ 

- přijímá ke studiu bez přijímacích zkoušek

- umožní dokončení studia s maturitou i studentům, kteří chtějí přestoupit z denního studia k nám, aby mohli být při studiu zaměstnáni

- umožní dokončení studia a kvalitní a intenzivní přípravu na maturitu i neúspěšným maturantům na jiných školách

- přijímá uchazeče o studium od vyššího ročníku, pokud má uchazeč nedokončené studium na jiné škole.  

 

Od školního roku 2015/2016 škola DANAÉ poskytuje vzdělávání vesměs kombinovanou a distanční formou. Vyhoví tak možnostem uchazečů o studium v širokém spektru. Tedy i těm, kteří jsou hodně zaneprázdněni a do školy mohou docházet omezeně nebo vůbec, ale i těm, kteří dají přednost účasti na výkladech vyučujících a do školy se dostaví pravidelně. V distanční formě vzdělávání mohou studovat uchazeči z celé ČR nebo ze zahraničí.

 

Výuka bude probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin nebo čtvrtek od 14,40 do 20,00 hodin formou přednášek vyučujících. Zkoušení žáků za každé pololetí probíhá odděleně od výuky, a to pouze písemnou formou, aby studenti nebyli stresováni v případě horšího výkonu při zkoušce. 

Uchazečům o studium doporučujeme prostudovat další stránky naší webové prezentace. 

 

V případě zájmu o studium na škole DANAÉ zašlete prosím Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo na emailovou adresu ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte dalších informací souvisejících s přijetím ke studiu.

 

Návštěvní dny v souvislosti s přijetím ke studiu jsou během školního roku každé úterý a každý čtvrtek od 14 do 18 hodin. Vezměte s sebou doklady o nejvyšším dokončeném vzdělání a navštivte nás. Poradíme Vám, do jakého oboru a formy studia Vás přijmeme, abyste dosáhli středního vzdělání s maturitou v co nejkratší době. 

 

Těšíme se na Vaše dotazy ke studiu, přihlášky ke studiu, na Vaši návštěvu školy a spolupráci s Vámi během Vašeho studia. 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců školy 

 

 

Uchazeči o studium od školního roku 2016/2017 mohou podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech a formách vzdělávání ukončených maturitou:

64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium - kombinovaná forma vzdělávání

                                                                                          - distanční forma vzdělávání

                                                                                          - dálková forma vzdělávání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá dálková forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá dálková forma vzdělávání

 

 

cz  uk

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY

Přijímání ke studiu - doplnění ročníků ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Návštěvní dny ředitelky školy ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Přijímání ke studiu od školního roku 2016/2017

15.10.2015
Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není ...
více..
 

Čtyřleté denní studium 79-41-K/41 Gymnázium od školního roku 2015/2016

13.09.2014

více..
 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

29.06.2014

více..