Aktuality  |  O škole  |  Kontakt  |  Student  |  Uchazeč  |  Maturant  |  Pracovní pozice  |  Dokumenty  |  iŠkola  |

Škola DANAÉ

Škola pro všechny dospělé uchazeče o studium s maturitou v kvalitní škole

vloženo: 05.04.2015
 

Škola DANAÉ byla založena před 25 lety a vyznačuje se především poskytováním vzdělání dospělým uchazečům o studium s maturitou

- v co možná nejkratší době, (dvouleté a čtyřleté studium)

- za vstřícných podmínek poskytovaných vedením školy i kvalitními učiteli, (rodinná atmosféra, pochopení problémů dospělých v souvislosti se studiem při zaměstnání, ochota pomáhat)

- za nejnižší cenu v Praze - výše ročního školného činí pouze 16.000 Kč.

Škola DANAÉ 

- přijímá ke studiu na základě velmi vstřícných podmínek

- umožní dokončení studia s maturitou i studentům, kteří chtějí přestoupit z denního studia k nám, aby mohli být při studiu zaměstnáni

- umožní dokončení studia a kvalitní a intenzivní přípravu na maturitu i neúspěšným maturantům na jiných školách

- přijímá uchazeče o studium od vyššího ročníku, pokud má uchazeč nedokončené studium na jiné škole.  

 

Škola DANAÉ poskytuje vzdělávání vesměs kombinovanou a distanční formou. Vyhoví tak možnostem uchazečů o studium v širokém spektru. Tedy i těm, kteří jsou hodně zaneprázdněni a do školy mohou docházet omezeně nebo vůbec, ale i těm, kteří dají přednost účasti na výkladech vyučujících a do školy se dostaví pravidelně. V distanční formě vzdělávání mohou studovat uchazeči z celé ČR nebo ze zahraničí.

 

Výuka v kombinované formě probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin formou přednášek vyučujících. Zkoušení žáků za každé pololetí probíhá odděleně od výuky, a to pouze písemnou formou, aby studenti nebyli stresováni v případě horšího výkonu při zkoušce. 

 

Studium v distanční formě nevyžaduje účast na pravidelné výuce a probíhá formou samostudia a komunikace s vyučujícími formou elektronické komunikace. Zkoušky jednou za každé pololetí se uskutečňují prezenční formou v měsících lednu a červnu, případně dle možností studenta. 

 

Uchazečům o studium doporučujeme prostudovat další stránky naší webové prezentace. 

 

V případě zájmu o studium na škole DANAÉ zašlete prosím Vaše jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, bydliště, doručovací adresu a telefonní číslo na emailovou adresu ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte dalších informací souvisejících s přijetím ke studiu.

 

Návštěvní dny v souvislosti s přijetím ke studiu jsou během školního roku každé úterý od 14 do 18 hodin. Vezměte s sebou doklady o nejvyšším dokončeném vzdělání a navštivte nás. Poradíme Vám, do jakého oboru a formy studia Vás přijmeme, abyste dosáhli středního vzdělání s maturitou v co nejkratší době. 

 

Těšíme se na Vaše dotazy ke studiu, přihlášky ke studiu, na Vaši návštěvu školy a spolupráci s Vámi během Vašeho studia. 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců školy 

 

 

Uchazeči o studium ve školním roce 2016/2017 a od školního roku 2017/2018 mohou podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech a formách vzdělávání ukončených maturitou:

64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium - kombinovaná forma vzdělávání

                                                                                          - distanční forma vzdělávání

                                                                                          - dálková forma vzdělávání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá dálková forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá dálková forma vzdělávání

 

 

 

cz  uk

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY

Návštěvní hodiny v červenci a srpnu 2017

10.06.2017

více..
 

Přijetí ke studiu od školního roku 2017/2018 po skončení 1. kola

22.03.2017

více..
 

25. výročí založení školy

08.01.2017

více..
 

Přijímání ke studiu od školního roku 2017/2018 - přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

13.11.2016
Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není ...
více..
 

Přijímání ke studiu - doplnění ročníků ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Návštěvní dny ředitelky školy ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Čtyřleté denní studium 79-41-K/41 Gymnázium od školního roku 2015/2016

13.09.2014

více..
 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

29.06.2014

více..