Aktuality  |  O škole  |  Kontakt  |  Student  |  Uchazeč  |  Maturant  |  Pracovní pozice  |  Dokumenty  |  iŠkola  |

Aktuality

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

V průběhu září 2017 bude škola doplňovat volná místa přijímáním uchazečů o studium, kteří splní podmínky pro přijetí, v následujících termínech:

úterý 5. září 2017 od 10 ho 13,30 hodin

úterý 12. září 2017 od 12 do 18 hodin

úterý 19 září 2017 od 12 do 18 hodin  

úterý 26. září 2017 od 12 do 18 hodin 

V případě zájmu o studium na škole DANAÉ zašlete prosím Vaše jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, bydliště, doručovací adresu a telefonní číslo na emailovou adresu ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové eva.vokalova@danae.cz a vyčkejte dalších informací souvisejících s přijetím ke studiu.

 


Návštěvní dny vedení školy pro naše studenty i uchazeče o studium

Pro naše žáky, maturanty a uchazeče o studium od školního roku 2017/2018 vypisujeme tyto návštěvní dny ředitelky školy RNDr. Evy Vokálové (stávající studenti a noví uchazeči) a jejího organizačního zástupce p. Simona Vokála (stávající studenti a zajištění maturitních zkoušek):

každé úterý od 12 do 18 hodin v průběhu školního roku 2017/2018

 

 

Přijetí ke studiu od školního roku 2017/2018 po skončení 1. kola

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na naší škole, že i v dalším kole přijímacího řízení bude škola přijímat ke studiu v následujících oborech a formách studia:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté studium pro uchazeče s ukončenou ZŠ, kombinovaná a distanční forma vzdělávání  

64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých SOU s výučním listem, kombinovaná a distanční forma vzdělávání.

Přijetí ke studiu od 1. ročníku po skončení 1. kola:  

Pokud se chcete ke studiu přihlásit, stačí zaslat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, trvalé bydliště, příp. doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo. Na základě těchto údajů Vám bude oznámeno, kdy a jak proběhne oficiální přijímací řízení.   

 

Uchazeči o studium s nedokončeným vzděláním na jiných školách se mohou ucházet o přijetí do vyšších ročníků studia v oborech

63-41-M/02 Obchodní akademie,

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a

64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná a distanční forma vzdělávání.

Přijetí ke studiu od vyššího ročníku probíhá na základě posouzení stávajících vysvědčení z předchozí školy.

Pokud se chcete ke studiu od vyššího ročníku ve výše uvedených oborech přihlásit, zašlete na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz oboustranně naskenovaná vysvědčení z dosud absolvovaného studia na jiné  střední škole a Vaše telefonní číslo. Na základě těchto vysvědčení Vám bude stanoven ročník a stanoveny rozdílové zkoušky pro přijetí ke studiu od vyššího ročníku.  

 

25. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že o prázdninách 2017 oslaví škola 25. výročí své úspěšné existence.

Školním rokem 2017/2018 vstoupí škola do 26. roku své existence.  

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

 

 

Přijímání ke studiu od školního roku 2017/2018 - přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není nutná pravidelná docházka na výuku.

Uchazeči o studium na naší škole od školního roku 2017/2018 mohou podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech a formách vzdělávání ukončených maturitou:

64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium - kombinovaná forma vzdělávání

                                                                                           - distanční forma vzdělávání

                                                                                           - dálková forma vzdělávání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá dálková forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá dálková forma vzdělávání  

 

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz na formulářích SEVT.

Přijímání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení končí 1. března 2017.

Následně budou přijímány přihlášky do dalších kol přijímacího řízení. Přijímání ke studiu bude ukončeno až po stanovení plánované kapacity.

Bližší informace o průběhu přijímacího řízení najdete v části "uchazeč" 

 

PŘIJETÍ KE STUDIU V 1. KOLE I V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE PLNĚ V KOMPETENCI ŘEDITELKY ŠKOLY.

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ POUZE V 1. KOLE.

 

Aby byl uchazeč přijat ke studiu, musí doložit vysvědčení o ukončení předchozího vzdělání a projevit zájem o studium

 

STUDIUM KOMBINOVANOU A DISTANČNÍ FORMOU

JE URČENO PRO UCHAZEČE Z CELÉ ČR A ZE ZAHRANIČÍ.

 

Návštěvní dny ředitelky školy ve školním roce 2016/2017

Návštěvní dny ředitelky školy jsou ve školním roce 2016/2017 stanoveny

každé úterý od 14 do 18 hodin. 

Mimo návštěvní dny můžete kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo na telefonním čísle 602 360 166.

 

Čtyřleté denní studium 79-41-K/41 Gymnázium od školního roku 2015/2016

Od školního roku 2015/2016 zahajujeme výuku v oboru vzdělání

79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium, pro absolventy základních škol.

Informace o studiu, podmínkách přijetí ke studiu a organizaci studia poskytujeme zájemcům o studium a jejich rodičům 

každé úterý a každý čtvrtek od 13 do 18 hodin. 

 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola profiluje speciálně na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNĚ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a od školního roku 2011/2012 bude opět přijímat do nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L/51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 19,05 hodin. Výuka v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma vzdělávání, probíhá každý čtvrtek od 14,40 do 19,05 hodin. 

Výuka v kombinované formě vzdělávání ve všech oborech vzdělání bude probíhat pětkrát za pololetí, a to ve středu odpoledne od 13 do 19 hodin.

Školné za jeden školní rok činí:

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 16.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 26.000,- Kč

 

 

 

cz  uk

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

31.08.2017

více..
 

Návštěvní dny vedení školy pro naše studenty i uchazeče o studium

31.08.2017

více..
 

Přijetí ke studiu od školního roku 2017/2018 po skončení 1. kola

22.03.2017

více..
 

25. výročí založení školy

08.01.2017

více..
 

Přijímání ke studiu od školního roku 2017/2018 - přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

13.11.2016
Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není ...
více..
 

Návštěvní dny ředitelky školy ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Čtyřleté denní studium 79-41-K/41 Gymnázium od školního roku 2015/2016

13.09.2014

více..
 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

29.06.2014

více..