Aktuality  |  O škole  |  Kontakt  |  Student  |  Uchazeč  |  Maturant  |  Pracovní pozice  |  Dokumenty  |  iŠkola  |

Aktuality

Přijímání ke studiu od školního roku 2017/2018 - přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není nutná pravidelná docházka na výuku.

Uchazeči o studium na naší škole od školního roku 2017/2018 mohou podávat přihlášky ke studiu v těchto oborech a formách vzdělávání ukončených maturitou:

64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium - kombinovaná forma vzdělávání

                                                                                           - distanční forma vzdělávání

                                                                                           - dálková forma vzdělávání

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                            - čtyřletá dálková forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá distanční forma vzdělávání

                                                       - čtyřletá dálková forma vzdělávání  

 

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz na formulářích SEVT.

Přijímání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení končí 1. března 2017.

Následně budou přijímány přihlášky do dalších kol přijímacího řízení. Přijímání ke studiu bude ukončeno až po stanovení plánované kapacity.

Bližší informace o průběhu přijímacího řízení najdete v části "uchazeč" 

 

PŘIJETÍ KE STUDIU V 1. KOLE I V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE PLNĚ V KOMPETENCI ŘEDITELKY ŠKOLY.

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ POUZE V 1. KOLE.

 

Aby byl uchazeč přijat ke studiu, musí doložit vysvědčení o ukončení předchozího vzdělání a projevit zájem o studium

 

STUDIUM KOMBINOVANOU A DISTANČNÍ FORMOU

JE URČENO PRO UCHAZEČE Z CELÉ ČR A ZE ZAHRANIČÍ.

 

cz  uk

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY

Doplnění ročníků ve školním roce 2017/2018

31.08.2017

více..
 

Návštěvní dny vedení školy pro naše studenty i uchazeče o studium

31.08.2017

více..
 

Přijetí ke studiu od školního roku 2017/2018 po skončení 1. kola

22.03.2017

více..
 

25. výročí založení školy

08.01.2017

více..
 

Přijímání ke studiu od školního roku 2017/2018 - přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

13.11.2016
Na naší škole studujete nejlevněji v Praze! Studium probíhá převážně elektronickou formou a není ...
více..
 

Návštěvní dny ředitelky školy ve školním roce 2016/2017

30.09.2016

více..
 

Čtyřleté denní studium 79-41-K/41 Gymnázium od školního roku 2015/2016

13.09.2014

více..
 

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

29.06.2014

více..